11.5.2021 Besiedka Deň matiek

Dňa 11.5.2021  v MŠ prebehla besiedka ku dňu matiek. Z nariadenia vlády besiedka musela byť účasti mamičiek len v prítomnosti dvoch učiteliek.
Predškoláci zarecitovali krásnu báseň „Spomínaš si?“
Dievčatká mali pripravenú scénku „Starostlivá mamička“, na melódiu piesne červené jabĺčko deti zatancovali tanček. V závere zaznela ďakovná báseň pre mamičky. Deťom sme rozdali srdiečka, ktoré pripravovali pre svoje mamičky, zaniesli si ich do svojich skriniek a doma spolu s božtekom na líčka odovzdali svojim mamičkám.