1. jún – MDD

Deň pred sviatkom sme sa s deťmi rozprávali o ich sviatku a o živote detí v rôznych krajinách. Ráno, pani učiteľka vyzdobila triedu balónmi. Rodičia priniesli rôzne maškrty na hostinku. Z prinesených dobrôt, ovocia a džúsov, pani kuchárka na chodbe nachystala pre deti na stoloch občerstvenie. Deti sa veľmi tešili na súťaž, za ktoré dostávali sladké odmeny. Súťažili sme v hode loptičiek do koša, v skákaní vo vreci do cieľa, v plazení na brucho po lavičke a v hre „Na včielky“ v ktorej si detičky precvičovali orientáciu v priestore. Na pamiatku osláv ich sviatku v škôlke si domov odniesli detskú knihu, diplom a sladkosti. 🙂