Zamestnanci

pedagogickí

Mgr. Daša Klimeková, riaditeľka školy

Mgr. Michaela Nováková, učiteľka

nepedagogickí 

Dana Vicaňová, pomocná kuchárka/školníčka

Mária Milová, školníčka/upratovačka

Ing. Július Panák, kurič plynovej kotolne