Zamestnanci

pedagogickí

Mgr. Daša Klimeková, riaditeľka školy

Bc. Adela Suchomelová, učiteľka

nepedagogickí 

Mária Milová, pomocná kuchárka/školníčka

Zuzana Kaplíková, školníčka/upratovačka

Ing. Július Panák, kurič plynovej kotolne