16.09.2020 VYCHÁDZKA KU PRIEHRADE

Spoločne s deťmi sme absolvovali vychádzku do blízkeho okolia spojenú s pozorovaním okolitej krajiny. Deti pozorovali záhradkárov pri zbere ovocia a zeleniny a život v okolí Hričovskej priehrady – labute, kačky, ryby…