18.12.2020 Vianoce v materskej škôlke

Piatok sme si spríjemnili prípravou vianočného stola, deti aranžovali a ukladali na stoly dobroty od rodičov, počúvali sme koledy, prečítali sme si príbeh o narodení Ježiška. Porozprávali sme sa o vianočných zvykoch v domácnostiach detí a potom nasledovala vianočná hostina, kde deti ochutnávali vianočné dobroty, ovocie a zapíjali to džúsom. Boli to naše malé Vianoce v MŠ.