4. 12. 2020 Mikuláš

V piatok navštívil našu MŠ Mikuláš. Deti ho privítali krátkym kultúrnym programom, pohybovými hrami a tančekami. Za odmenu im rozdal balíčky a všetci spoločne sme sa tešili, že čerta nechal doma a priviedol iba anjela.