Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená od 01.08. do 01.09.2022.