Kontakt

Adresa:
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Pevná linka: 041/562 34 51
Riaditeľka MŠ: Bc. Adela Suchomelová Tel. číslo: 0911 444 557

 

 

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ Limbová – KONTAKTY

tel. č.: 041/5681661
Ing. Mária Segiňová, vedúca ŠJ tel. č.: 0911 949 266