Zamestnanci

pedagogickí

Bc. Adela Suchomelová, riaditeľka školy

Tatiana Zuberová, učiteľka

nepedagogickí 

Mária Milová, pomocná kuchárka/školníčka

Zuzana Kaplíková, školníčka/upratovačka

Ing. Július Panák, kurič plynovej kotolne