Rada školy

Zoznam členov Rady školy Materskej školy Dedinská 1/1, Žilina 010 01

na obdobie 2024 – 2028

  1. Petra Panáková, predseda RŠ, zástupca rodičov
  2. Ing. Mariana Mináriková, podpredseda RŠ, zástupca rodičov
  3. Tatiana Zuberová, zástupca pedagogických zamestnancov
  4. Mária Milová, zástupca nepedagogických zamestnancov
  5. Ing. Anton Kozlík, delegovaný člen za zriaďovateľa, Mesta Žilina

Delegovanie do RŠ.                                 Odvolanie v RŠ.